โดยมีทั้งสโมสรเก่าแก่ ประณามภาพการ สวดมนต์และท่าทาRead More →