มีรายงานว่า Paul Pogba พยายามบังคับให้เขาออกจากแมนRead More →